Blogger Widgets

Friday, December 21, 2012

Window system အားေလ့လာျခင္း ကြန္ပ်ဴတာကုိစဖြင့္လိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႕ Motherboard Display Screen ေပၚလာၿပီး ေနာက္ တီဆိုတဲ့ အသံ

တစ္ခ်က္ကုိၾကားလိုက္ရပါလိမ့္မယ္။ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ Windows စတင္တဲ့ သေကၤတကုိျမင္ေနရမွာျဖစ္ၿပီး
Windows Sereen ေပၚလာဖို႕အထိ ခဏေတာ့ေစာင့္ရပါဦးမယ္။အဲဒီ အခ်ိန္ ေတြကို Loading time
လို႕ေခၚပါတယ္ ။ ၿပီးရင္ ေတာ့ တီးလံုးသံေလးနဲ႕အတူ Windows ရဲ့ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ Desktop ကုိ
စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါၿပီ။ ဒါကေတာ့ကြန္ပ်ဴတာ ကုိစဖြင့္လိုက္တာနဲ႕ အျမဲလိုလိုျမင္ေနရတဲ့ပံုစံေလးတစ္ခုပါ။
အခု က အဲဒီ ျမင္ကြင္းရဲ့ေနာက္ကြယ္ မွာကြန္ပ်ဴတာစနစ္က ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သြားတယ္ဆိုတာေလးကုိ
သူငယ္ခ်င္းတို႕ကုိ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

Power on ခ်ိန္မွာ Mother Board စတင္အလုပ္လုပ္ပါတယ္ ။ အဲဒီအခ်ိန္ ေလးမွာ Mother Board Settings
ကုိ၀င္ျပင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ F2 ကုိႏွိပ္ပါ ဘာညာ စသည္ျဖင့္ (Board အေပၚမူတည္ျပီး Key မတူ) စာေလးနဲ႕
ေဖာ္ျပပါတယ္။Mother Board စတင္တာနဲ႕ တစ္ၿပိဳင္နက္ သူက ကြန္ပ်ဴတာ မွာမပါမျဖစ္ပါ၀င္ရမယ့္ Harddisk
Memory , Keyboard စတာေတြကုိစစ္ပါတယ္ ။အားလံုးျပည့္စံုရင္ တီ ဆိုတဲ့အသံေလးတစ္ခ်က္ေပးျပီး
(တစ္ခ်ိဳ႕ Board မွာေတာ့ အဲလိုအသံမေပးပါဘူး) ေနာက္ Hard disk ထဲက Windows OS ကုိ Memory ေပၚ
ေခၚ တင္ပါတယ္။စစ္ေဆးလို႔ တစ္ခုခုလိုေနရင္- Keyboard တို႕ Mouse တို႕ မပါရင္ ကြန္ပ်ဴတာက တိုက္ရုိက္
Screen မွာေဖာ္ျပပါတယ္။ Memory , CPU ,Hard Disk တို႕ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ေတာ့ Error Beet အသံေပးပါတယ္။
OS ကုိ Screen မွာျမင္ရဖို႕ေခၚတင္တာကုိ Boot လုပ္တယ္လို႕ေခၚပါတယ္ ။အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္(Boot )ဖို႕
အတြက္ System ထဲက IO.SYS , CONFIG.SYS , MSDOS.SYS, AUTOEXEC.BAT ,NTDETECT.COM
ဆိုတဲ့ ဖိုင္ေလးေတြ ကအဓိက လိုအပ္ပါတယ္ ။ဒါေၾကာင့္ဒီဖိုင္ေတြဟာ OS ရဲ့အေရးအႀကီးဆံုးBoot ဖိုင္ေတြ
လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဖိုင္ေတြထဲကတစ္ခုခု ခၽြတ္ယြင္းရင္ /ပ်က္စီးခဲ့ရင္ Windows တတ္မလာႏိုင္ပါဘူး။


Start Up လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္တဲ့ဖိုင္ေတြကုိလည္းရွင္းျပပါဦးမယ္ ။
Boot.ini ဖိုင္ဟာ Windows စတင္ဖို႔အတြက္အေရးႀကီးတဲ့ Install Control ဖိုင္ျဖစ္ပါတယ္။
.ini နဲ႕အဆံုးသတ္တဲ႔ဖိုင္ေတြဟာ Program စစျခင္းအခ်ိန္မွာပါ၀င္ေလ့ရွိပါတယ္။
Ntldr ဖိုင္ဟာ Boot.ini ကုိဖတ္ျပီး Bootvid.dll ,Hal.dll စတဲ့ အေရးႀကီးဖိုင္ေတြကိုရွာေဖြေမာင္းႏွင္ပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ ntdect.com ဖိုင္ကေတာ့ Drives ေတြကုိစတင္ေမာင္းႏွင္ဖို႕တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ပါတယ္။
pagefile.sys က Memory ကုိစစ္ေဆးၿပီး OS အတြက္လိုအပ္တဲ့ပမာဏဖန္တီးေပးတဲ့အျပင္ App Data
ေတြကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါတယ္။Ntbootdd.sys ဖိုင္ဟာ bootcode ကုိDisk ေပၚမွာထိမ္းသိမ္းေပးၿပီး
System နဲ႕ Drive ေတြ ၾကားအဆင္ေျပေအာင္ခ်ိတ္ဆက္မွဳျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။
System ဖိုင္ေတြလည္းအလုပ္လုပ္ Driver ေတြလည္း ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့
Windows Display ကုိ စတင္အသံုးျပဳလုိ႕ရပါျပီ။ ေျပာရရင္ Driver ေတြ အလုပ္မလုပ္လည္း System ဖိုင္
ေတြစံုရင္Windows ကုိအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။အဲဒီလို ဖိုင္ေတြ လိုအပ္ေနတဲ့အခါမ်ိဳးေတြမွာ Error Message
မ်ိဳးျပတတ္ပါတယ္။ကြန္ပ်ဴတာ စဖြင့္ဖြင့္ျခင္းျပတတ္တဲ့ Error မ်ိဳးဟာ အခုလို မ်ိဳး လိုအပ္တဲ့အေျခအေနေတြ

ေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာတဲ့ Error ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
.sys နဲ႕အဆံုးသတ္တဲ့ ဖိုင္ေတြ ဟာ System ဖိုင္ေတြျဖစ္ျပီးအေရးပါ တဲ့ဖိုင္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။အမ်ားအားျဖင့္
Virus ေတြဟာ System ဖိုင္ေတြကုိ ဖ်က္ျပစ္ျခင္း၊အစားထိုးျခင္းတို႕ကုိလုပ္ေဆာင္တတ္ပါတယ္ ။ Boot.ini
ဖိုင္ကုိVirusက ဖ်က္ျပစ္လိုက္တယ္ဆိုရင္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့သံုးလို႕ရေနဦးမွာျဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္
ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္တဲ့အခါ Windows တတ္မလာႏိုင္ေတာ့ပါဘူး ။ System ဖိုင္ေတြကုိ Drive C: ထဲက Windows
ေအာက္က system နဲ႕ system32 Folder ထဲမွာသိမ္းဆည္းထားေလ့ရွိပါတယ္။ အေရးႀကီးဖိုင္ေတြကုိ
ဖ်က္လို႕မရေအာင္ Permission ေပးထားေလ့ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ကုိေတာ့ မျမင္ရေအာင္ Hidden လုပ္ထားေလ့
ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လည္း Virus Program ေတြကေတာ့ Force သံုးၿပီးဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ၾကပါတယ္ ။


ဒါေၾကာင့္လည္း IT နယ္ပယ္ကပညာရွင္ ေတြကေနာက္ပုိင္းမွာ Windows ထက္ Linux ကုိ ပိုမိုေထာက္ခံ
လာၾကတာျဖစ္ပါတယ္ ။
Windows စနစ္ကုိ Hack ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Windows စနစ္အေၾကာင္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏ
နားလည္ထားတဲ့သူေတြျဖစ္ေနဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။
System အေၾကာင္းကၽြန္ေတာ္ေရးၿပီးသားေတြလည္းရွိပါတယ္။ ေလ့လာၾကည့္ပါဦးလို႕တိုက္တြန္းပါတယ္။
Microsoft က Boot မတတ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနမွာ အေရးႀကီး အခ်က္အလက္ေတြရယူႏိုင္ဖို႕ Safe Mode ကုိ
လည္း ထည့္သြင္းဖန္တီးခဲ့ပါတယ္ ။
ဒါေပမယ့္သိပ္အသံုးမ၀င္လွပါဘူး ။ Virus က Safe Mode ကုိလည္း သံုးလို႕မရေအာင္လုပ္ျပစ္တာ
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ဒီအားနည္းခ်က္ကုိေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ Hacker ေတြဟာPassword ေပးထားတဲ့
ကြန္ပ်ဴတာကုိ Safe Mode ကေန ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္လာၾကပါတယ္ ။ခုခ်ိန္မွာေတာ့Safe Mode ကေန
Hack တာမ်ိဳးကုိအိုင္တီနယ္ပယ္ကသူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိ ျပီးသားျဖစ္ေန ေလာက္ၿပီလို႕ထင္ပါတယ္။
System ကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ထားၿပီး အားနည္းခ်က္ကုိရွာေဖြထိုးေဖာက္ႏိုင္တာဟာ Hacker ေတြရဲ့
စြမ္းရည္ပါပဲ။

တကယ္တမ္းမွာအရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးျဖစ္ေစဖို႕ ဆိုတာ MotherBoard
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြေပၚမွာလည္းအမ်ားႀကီးမူတည္ပါတယ္။Over Clock လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ
Motherboard ေပၚကေန တိုက္ရိုက္ခိုင္းေစၿပီး လုပ္ေဆာင္ရတာျဖစ္ပါတယ္။Over Clock ဆိုတာကြန္ပ်ဴတာရဲ့ စြမ္းရည္အကုန္လံုး ကုိရႏိုင္သမွ် တင္ၾကည့္လိုက္တာျဖစ္ျပီ း အႏၲရာယ္
လည္းမ်ားပါတယ္။သတိျပဳေစခ်င္တာကကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး၀ယ္ယူမယ္ဆိုရင္ Mother Board ကုိလည္းဂရုစုိက္
ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္လိုေနရာမ်ိဳးမွာ မီးအားအတက္အက် နဲ႕အပူခ်ိန္ကုိခံႏိုင္ရည္ရွိတဲ့
Board ျဖစ္ေနဖို႕လည္း ပဲလိုအပ္ပါတယ္။
အခုေလာက္ဆိုရင္ပဲ Windows System နဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံု ကုိ သာမန္လူတစ္ေယာက္ထက္ေတာ့
နည္းနည္းျဖစ္ျဖစ္ ပုိၿပီးနားလည္သေဘာေပါက္ လိမ့္မယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။အသိပညာနည္းနည္းေလာက္
တိုးေအာင္ ကူညီ ႏိုင္ ခဲ့တယ္ဆိုရင္ပဲ ေရးရက်ိဳးနပ္ပါၿပီ

0 comments:

Post a Comment

Copyright © 2011 Template Doctor . Designed by Malith Madushanka - Cool Blogger Tutorials | Code by CBT | Images by by HQ Wallpapers